De ERB checklist

Het uitvoeren en indienen van de eigenrisicobeoordeling (ERB) komt heel snel dichterbij. Maar hoe geef je een praktische invulling aan de eigenrisicobeoordeling? Dit lees je in de ERB checklist.

Even kort: wat is de ERB ook alweer?

ERB staat voor eigenrisicobeoordeling en is onderdeel van de IORP II wetgeving. Pensioenfondsen zijn verplicht deze iedere drie jaar uit te voeren. De ERB is:

 • Een zelfstandig leesbaar document met verwijzingen naar andere belangrijke documenten (ABTN, crisisplan etc.);
 • De beschrijving van risicomanagement processen en evaluatie van risicomanagement, strategie en financiering;
 • De integratie in de risicobeleidscyclus;
 • Aantoonbare controle bij strategische besluitvorming.

 

Wat je kunt leren van de ORSA

Verzekeraars hebben dit proces de afgelopen jaren al doorlopen met de overeenkomstige variant van de ERB: de ORSA. De aanpak voor de ORSA is direct toepasbaar voor de ERB. Hoe je dit doet?

 • Begin met analyseren wat belangrijk is voor de organisatie, onafhankelijk van alle wet- en regelgeving.
 • Analyseer de behoefte en de middelen als het gaat om de ERB en bepaal aan de hand daarvan de omvang en mate van detail voor de ERB rapportage.
 • Zorg voor een compacte rapportage door enkel de relevante projecties visueel weer te geven.
 • Schrijf de Risk Appetite Statement op basis van de strategische doelstellingen en als een leidraad voor de managers omtrent hoeveel risico door de organisatie getolereerd wordt per risicogroep.
 • Zorg er bij het identificeren van de risico’s voor dat elke manager individueel risico’s kan aandragen, waarna gezamenlijk de risico’s worden geanalyseerd en afgehandeld.
 • De gekozen risicotoleranties moeten een realistische verwachting zijn van de mate van risico dat daadwerkelijk wordt genomen gedurende het jaar.
 • Alle belanghebbenden moeten voldoende betrokken zijn bij het bepalen van de risicotolerantie.

 

Uiteraard belangrijk: zorg voor een kwalitatief goede ERB

 • Laat de ERB als basis functioneren voor besluitvorming.
 • Betrek het bestuur actief bij de ERB (zowel op proces als inhoud).
 • Laat het proces onafhankelijk beoordeeld worden (bijv. door de interne auditfunctie).
 • Betrek het interne toezicht ook bij de ERB.
 • Zorg ervoor dat de ERB leesbaar is voor niet-specialisten.
 • Zorg voor scenario’s die voldoende zwaar zijn en inzicht geven in de individuele en gecombineerde risico’s die het pensioenfonds loopt.
 • Let erop dat toekomstige beheersingsmaatregelen realistisch zijn en dat het effect van deze beheersingsmaatregelen inzichtelijk is.
 • Vermijd open deuren, herhalingen of wollig taalgebruik.

 

Checklist

De checklist helpt om er zeker van te zijn dat de eigenrisicobeoordeling voldoet aan alle eisen van de Nederlandse Bank. In een kwalitatief goede eigenrisicobeoordeling:

 • Is beschreven hoe de risicobeoordeling onderdeel uitmaakt van de managementprocessen en besluitvorming.
 • Is de effectiviteit van risicobeheersing geëvalueerd.
 • Is beschreven hoe belangenverstrengeling met de sponsor wordt voorkomen wanneer cruciale functies van het pensioenfonds bij de sponsor zijn ondergebracht.
 • Zijn de financieringsbehoeften geëvalueerd met, wanneer nodig, een beschrijving van het herstelplan.
 • Is de zekerheid van pensioenuitkering naar deelnemers en de effectiviteit van eventuele maatregelen geëvalueerd. Hierbij is minimaal rekening gehouden met de indexatie en kortingen op pensioenuitkering.
 • Zijn de mechanismen kwalitatief geëvalueerd die de uitkeringen beschermen, zoals garanties of herverzekering.
 • Zijn de operationele risico’s kwalitatief geëvalueerd.
 • Zijn nieuwe of opkomende risico’s geëvalueerd, zoals klimaatverandering, milieu impact, sociale risico’s en afwaardering door wetswijzigingen*.

*Alleen verplicht wanneer ESG-factoren onderdeel zijn van beleggingsbesluiten.

We helpen u graag om de ERB te doorgronden en hieraan een praktische invulling te geven. Hiermee krijgt de ERB ook daadwerkelijk waarde.

 

[section bg=”#ececec” color=”inherit”]

[su-columns][su-column width=”30%”]

 

[/su-column][su-column width=”70%”]

 

Welke kansen zie je?

We maken graag een afspraak. Bel ons op 0653778749 of stuur een e-mail naar e.hoekstra@itds.nl.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Actueel