Privacyverklaring en Disclaimer ITDS Groep B.V.

ITDS Groep B.V. (verder: ITDS) is een adviesbureau voor financiële dienstverleners. ITDS is onderdeel van de Redmore Group.

Wij nemen de privacy van belanghebbenden, zoals klanten, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden, zeer serieus. (Persoons-)gegevens die wij verkrijgen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. Hierbij leeft ITDS de toepasselijke wet- en regelgeving en haar beleidsregels na.

In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of via een sociale media service. Ook staat hierin dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van gegevens op onze website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor ons doel. Hierdoor kan per verwerking verschillen welke persoonsgegevens wij verzamelen. Voor deze verwerkingen verzamelen wij de volgende gegevens via onze website of sociale media service:

Nieuwsbrief

In het geval je graag op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws over ITDS, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op basis van jouw toestemming verzamelen wij het volgende gegeven:

 • emailadres

Dit gegeven gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • versturen van nieuws over ITDS
 • versturen van nieuws over onze events
 • versturen van informatie over onze dienstverlening en andere marketing doeleinden

 

Recruitment en Sollicitatieprocedure

In het geval je via onze website of sociale media service in aanmerking wilt komen voor één van onze vacatures, verzamelen wij de volgende gegevens met jouw toestemming:

 • achternaam, voornaam, telefoonnummer, emailadres
 • persoonlijke gegevens in het CV document

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • contact opnemen met een kandidaat
 • aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat

 

In het geval dat je (tijdens de selectieprocedure) een geschikte kandidaat blijkt te zijn, vangt het recruitment proces aan. Voor het recruitment proces verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op eventuele totstandkoming van een overeenkomst:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • CV inclusief opleiding en vaardigheden, werkhistorie
 • Resultaten van de pre-employment assessment, notities van medewerkers

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • Contact opnemen met een kandidaat
 • Aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
  uitvoeren van pre-employment screenings

 

Cookies

ITDS gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

ITDS  gebruikt, op basis van gerechtvaardigd belang, cookies om tijdens jouw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals jouw IP adres, de datum en de tijd van jouw bezoek aan de site. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Wanneer je bezwaar hebt tegen cookies kan je via de instellingen van uw browser zorgen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

WELKE COOKIES PLAATST ITDS?

Hieronder zie je welke cookies itds.nl, itds.com en itds.pl plaatsen.

NOODZAKELIJKE COOKIES (TYPE 1)

De volgende noodzakelijke cookies, zijnde cookies die nodig zijn om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot het volgende bezoek, worden gebruikt om jouw cookievoorkeur vast te leggen:

Naam

Geldigheid

Doel

Cookiebot

5 jaar

Onthoud of jij cookies van type 2 en/of 3 accepteert of niet. Bovendien bevat deze cookie een uniek nummer waarmee wij jouw toestemming kunnen aantonen.

 

COOKIES VOOR ONDERZOEK NAAR WEBSITEGEBRUIK (TYPE 2)

Wij verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met statistiekprogramma’s. Onze websites werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

 • het IP-adres van jouw internetaanbieder
 • de gebruikte browser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox)
 • vanaf welke pagina je op onze website terecht bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je onze website bezoekt
 • welke pagina’s je op onze website bekijkt

 

Naam

Geldigheid

Doel

Google Analytics

2 jaar

Analytische cookie die door middel van een uniek kenmerk het websitebezoek op itds.nl, itds.com en itds.pl meet.

Google Tag Manager

1 dag

Google Analytics voorzien van informatie met betrekking tot statistieken.

Leadinfo

13 maanden

Verzamelen van informatie over website gebruik naar aanleiding waarvan statistieken gemaakt kunnen worden.

Indien je deze cookies weigert, dan heeft dit geen gevolgen voor de werking van onze website.

 

COOKIES VOOR GEPERSONALISEERD AANBOD (TYPE 3) 

De volgende cookies verzamelen gegevens om op onze website en daarbuiten een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen van onder andere advertenties:

 

Naam

Geldigheid

Doel

Oracle

13 maanden

Vastleggen welke gebruiker en hoe vaak deze gebruiker berichten deelt via social media

Google Ads

2 jaar

Gepersonaliseerde zoekresultaten en reclameaanbod tonen op website van derden zoals Google op basis van gebruik van onze website

Facebook

3 maanden

Relevante advertenties tonen op Facebook op basis van gebruik van onze website

LinkedIn

2 jaar

Relevante advertenties tonen op LinkedIn op basis van gebruik van onze website

Twitter

2 jaar

Delen van berichten op Twitter mogelijk maken en laden van bepaalde functies op Twitter versnellen

Vimeo

2 jaar

Relevante suggesties tonen op Vimeo op basis van gebruik van onze website

 

COOKIES VAN WEBSITE VAN DERDEN

Als je gebruikmaakt van handige extra’s op onze website die afkomstig zijn van derde partijen zoals Google, Facebook of Linkedin, plaatsen zij via onze website een cookie op jouw computer. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen. U kunt deze cookies op itds.nl, itds.com en itds.pl weigeren. Uw weigering heeft geen gevolgen voor andere websites.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

ITDS deelt persoonsgegevens alleen met medewerkers die deze gegevens benodigd hebben voor het doel. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen in Nederland opgeslagen.

ITDS schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van ITDS. Deze derde partijen betreffen leveranciers van software voor bedrijfsoplossingen, (medewerkers van) leveranciers die opleidingen en trainingen verzorgen en leveranciers van screeningsoplossingen . ITDS sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

ITDS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. In onze overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

ITDS treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

Wij maken gebruik van de volgende Sociale Media Services:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

 

In deze privacyverklaring kunnen wij alleen aangeven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe bovenstaande bedrijven jouw persoonsgegevens gebruiken. Mocht je hier meer over willen weten, dan adviseren we jou om de privacyverklaring van desbetreffende sociale media service te raadplegen.

 

Hoe maak je gebruik van rechten van betrokkene?

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van jouw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen. Vermeld in de onderwerpsregel van welk recht je gebruik wenst te maken en gebruik de KopieID app van Rijksoverheid om een bewerkte kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen aan het e-mailbericht, dat je kan richten aan privacy@itds.nl.

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan vernemen wij dit graag. Je kan ons via onderstaande contactgegevens bereiken.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer juistheid gegevens

ITDS doet haar best om de juiste informatie via onze website of een sociale media service aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website of een sociale media service. Geen van de informatie gegeven via onze website of een sociale media service is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

ITDS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via onze website of sociale media service.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze website of een sociale media service zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de sociale media services (tijdelijke) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

 

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website en het daarop geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij ITDS of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ITDS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ITDS.

ITDS kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring en disclaimer. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op <DATUM>.

 

Vragen?

Voor vragen inzake deze privacy verklaring kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, werkzaam bij de holding maatschappij en in deze handelend namens ITDS, via

ITDS BV

Data Protection Officer

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

T +31 88 170 14 00

E privacy@itds.nl

 

Mocht je vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance Officer via

ITDS BV

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

+31 88 170 14 00

E info@itds.nl

web-monitoring-ok