Environmental, Social and Governance bij ITDS

Steeds meer bedrijven zetten stappen op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Ook ITDS is hier hard mee bezig. Onze collega’s zetten zich actief in om veranderingen door te voeren. Eén team buigt zich over vraagstukken rondom duurzaamheid, het andere team houdt zich bezig met diversiteit & inclusie. Door acties die passen bij onze identiteit, leveren we een bijdrage aan mens, milieu en maatschappij.

Ons duurzaamheidsbeleid  

Uit interne sessies is gebleken dat de meeste ITDS’ers graag een bijdrage willen leveren aan verduurzaming van onze organisatie. Ons doel: Impact maken, zónder in te leveren op comfort.  

We hebben al meerdere groene stappen gezet. Om voedselverspilling tegen te gaan, melden collega’s zich elke dag aan voor de lunch. Hierdoor kan onze cateringmanager gericht inkopen doen. Daarnaast worden ingrediënten hergebruikt en serveren we steeds meer vegetarische gerechten. Bovendien bieden we collega’s de optie om elektrische fietsen te leasen, printen we ons interne magazine op gerecycled materiaal en maken we gebruik van een Quooker met bruiswater ter vervanging van blikjes en plastic flesjes.   

Ons Sustainability-team onderzoekt momenteel wat we verder kunnen doen in 2023. We streven ernaar om nog minder papier te gebruiken en ons energieverbruik terug te brengen. Door elk jaar nieuwe doelen te stellen, maken we ITDS steeds een stukje groener.  

Een nóg diverser en inclusiever team

Met kantoren in drie verschillende landen vinden we het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt op de werkvloer. Ongeacht seksuele geaardheid, geslacht, geloofsovertuiging of achtergrond. Door in het recruitmentproces een objectieve capaciteitenmeting te doen, bieden we elke sollicitant een zo eerlijk mogelijke kans.  

Momenteel heeft ons Diversity & Inclusion-team een duidelijk doel voor ogen: meer vrouwen aantrekken. Dat is belangrijk – zéker in de door mannen gedomineerde financiële wereld. Om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, organiseerde dit team een sprekersavond met als thema: Female Leadership. In de toekomst hopen we met vergelijkbare evenementen collega’s te prikkelen en inspireren.  

Sociale kalender 

Als organisatie vinden we het ook belangrijk om onze maatschappelijk betrokkenheid te vergroten. Twee consultants kwamen met het idee om een sociale kalender op te zetten, gevuld met activiteiten, dagen of acties waar je als ITDS’er aan mee kan doen om zo iets terug te doen voor de samenleving. Onlangs stond onze eerste activiteit op de planning: we waren te gast bij een zorggroep in Amsterdam. Hier hebben we een gezellige middag georganiseerd voor de ouderen in het complex. Onder het genot van een hapje en een drankje. Inmiddels is het team alweer bezig met het organiseren van de volgende activiteit. Zo draagt ITDS ook haar steentje bij aan maatschappelijke thema’s.  

ITDS Business Consultants - Park Zuid-Kennemerland

We zijn er nog niet 

We zijn trots op de stappen die we gemaakt hebben binnen ITDS, op het gebied van ESG. Maar we zijn ons ook bewust van de kansen die er nog liggen. Wat is ons doel voor de aankomende jaren? Nóg duurzamer, nóg socialer, nóg diverser en inclusiever. Want eerlijk, we zijn er nog niet. Maar kleine stappen maken meer impact dan grote woorden.