Parametric Insurance & Blockchain, een match made in heaven?

“Nieuwe technieken als Blockchain en Parametric Insurance kunnen al of niet samen met Internet of Things en sensordata een krachtige combinatie bieden voor snelle en gepersonaliseerde verzekeringsproducten,” aldus Edwin Steenvoorden, directeur Business Development bij ITDS. “Daarmee wordt een geheel nieuw genre verzekeringen in een nieuwe markt mogelijk.” 

Edwin neemt de weersverzekering als voorbeeld: “De afgelopen zomer hebben we de langste hittegolf ooit in Nederland gemeten gehad en was juli de maand met de meeste zonuren sinds we de registratie zijn begonnen. Het regentekort werd zo groot dat een officiële code oranje werd afgegeven. Voor veel boeren is dit een situatie waarbij zij substantiële schade gaan ondervinden. Honderden boeren claimen droogteschade bij verzekeraars. Echter vele agrarische bedrijven hebben geen dekking omdat de premie te hoog wordt bevonden.

Voor verzekeraars met een weersverzekering in het pakket breekt een drukke tijd aan om vast te stellen wat de daadwerkelijke schade is. Veelal is de schade pas echt vast te stellen na de daadwerkelijke oogst waarbij bekeken wordt hoeveel van de oogst gered kon worden, wat de prijsontwikkeling was en welke schade het bedrijf heeft geleden op andere vlakken. Gedurende dit hele proces loopt de boer het risico op een cashflow probleem en eventueel zelfs continuering risico voor de onderneming.

Kan dit nu niet makkelijker en inzichtelijker en voor velen ook tegen een lagere premie? Het antwoord lijkt te vinden in de bundeling van een aantal nieuwe technieken.

Parameters bepalen

Deel één van het antwoord zit in Parametric Insurance. Dit houdt in dat de verzekering afgesloten wordt met een van te voren bepaald uitkeringsbedrag als aan een aantal parameters voldaan wordt. In dit voorbeeld van de weerverzekering zou dat kunnen zijn dat het aantal droogtedagen een van te voren bepaald aantal behaalt. Als deze waarde bereikt wordt zal de verzekeraar automatisch overgaan tot het uitkeren van de afgesproken som. Voordeel voor de verzekeraar is dat er vrijwel geen kosten in het claim afhandelingsproces zit, voordeel voor de verzekerde is dat de afgesproken som snel uitgekeerd wordt.

Slimme contracten met blockchain

Deel twee van het antwoord zit in de toepassing van blockchain technologie. Binnen een blockchain kunnen slimme contracten gedefinieerd worden die parameters bevatten met bepaalde condities. Als deze condities behaald worden (in dit voorbeeld, het KNMI rapporteert 50 droogtedagen) dan zal een trigger, ook wel Oracle genoemd, afgegeven worden aan de blockchain om over te gaan tot executie van het contract. Dit Smart Contract principe maakt het ook erg makkelijk om de polisvoorwaarden helder en voor iedereen transparant op te geven. Het gaat hier tenslotte niet over uitsluitingen en vaststellen van de hoogte van de schade maar juist over concrete van te voren vast te stellen parameters.

Dit mechanisme kan vervolgens nog sterker gemaakt worden als we aan deze oplossing nog de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) toevoegen. Met name sensordata en connected devices kunnen de data aanleveren die de Oracle kan gebruiken om het smart contract te executeren en over te gaan tot betaling. Hiermee is een voor ieder heldere en toegankelijke omgeving gecreëerd waarin een risico afgedekt kan worden tegen een van te voren objectief vast te stellen set aan voorwaarden.

Met de invoering van deze geautomatiseerde processen zullen de kosten voor de verzekeraar aanzienlijk dalen. Hiermee wordt het mogelijk om markten die voorheen niet relevant, waren te ontsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan micro financiering en micro insurance voor boeren in Afrika die vaak op percelen werken ter grootte van een voetbalveld. Deze kunnen nu een basisverzekering verkrijgen tegen zeer lage premie.

Meer toepassingen

Tot nog toe heb ik het voorbeeld van de weersverzekering aangehouden, echter er zijn uiteraard veel meer toepassingsgebieden te bedenken. Naast droogte werkt dit principe ook bij rampen als orkanen, aardbevingen en overstromingen, vast te stellen door bijvoorbeeld satelliet data. Maar ook buiten natuurlijke rampen kan dit principe goed werken. Op dit moment heeft bijvoorbeeld AXA al de verzekering “Fizzy” in haar assortiment. In dit geval gaat het om een verzekering die het risico van vertraagde vluchten afdekt. Als een vlucht meer dan twee uur te laat vertrekt zal de verzekering automatisch tot uitkering overgaan. Volgens AXA een nieuw genre verzekeringen 100% geautomatiseerd en 100% veilig. AXA gebruikt voor de administratie de blockchain technologie van Ethereum gekoppeld aan de wereldwijde vluchtdata. AXA claimt hiermee ook dat de verzekering volledig fraudebestendig is en verwacht hiermee ook bij te dragen aan het groter vertrouwen dat consumenten kunnen hebben in AXA. In het huidig tijdperk waarin de reputatie van verzekeraars nog steeds niet hersteld is een effect dat zeer belangrijk kan worden in koopbeslissingen van de consument. Zoals AXA op haar site aangeeft; “You will learn to love delay”.

Concluderend zien we dat genoemde nieuwe technieken ook nieuwe kansen bieden. Weliswaar zijn er voor grootschalige toepassing nog reële vraagtekens, maar de huidige stand van de techniek en governance is goed genoeg voor de experimentele fase.

Edwin Steenvoorden is directeur bij ITDS business consultants en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vakgebied van ICT en Verzekeringen. Met zijn expertise richt hij zich op de effectieve toepassing van technologie om organisaties succesvoller te maken.

Welke kansen zie je?

We maken graag een afspraak. Bel ons op 0653778749 of stuur een e-mail naar e.hoekstra@itds.nl.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Actueel