CDD en KYC: een blik op verzekeraars

ITDS Business Consultants - Expertise

CDD en KYC zijn ‘hot items’ in de financiële dienstverlening. Ook bij verzekeraars staat dit complexe en uitdagende onderwerp op dit moment erg hoog op de agenda. Wat gebeurt er eigenlijk in de praktijk? Uit welke drie pijlers bestaat een succesvol CDD proces? En verschilt dit van het proces bij banken? 

In een drie blogs nemen ITDS consultants je deze week mee in de actualiteit rondom CDD en KYC bij banken en verzekeraars. In de eerste blog deelde Elinebest practices’ op het gebied van CDD en KYC. In het tweede deel vertelden Bas en Robbin meer over CDD en KYC in de bancaire sector. In dit derde – en laatste deel – deel praten Directeur Michiel van der Lans en Management Consultant Ilana van Berkum je bij over de ontwikkelingen op het gebied van CDD & KYC in de verzekeringswereld.

 

CDD in de praktijk bij verzekeraars

Zoals in onze vorige blog genoemd is, heeft – mede door de toenemende media aandacht bij banken – het CDD landschap voor verzekeraars een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Daarnaast is het voor het afsluiten van verzekeringen al langer gebruikelijk om de klant te screenen. Het detecteren van fraude zit van oudsher in het DNA van de verzekeraar. Zowel gedurende de looptijd van de verzekering als bij het afsluiten ervan. Dit zorgt ervoor dat verzekeraars een goede fundering hebben om verder uit te bouwen. Hier kan direct een commercieel voordeel aan gekoppeld worden. Het detecteren van fraude en witwassen bespaart geld en is goed voor ratio’s door ‘slechte’ risico’s buiten de deur te houden.

De impact van CDD op processen voor verzekeraars en banken is redelijk gelijkwaardig. Het gaat erom dat het dossier goed geadministreerd wordt. Het verschil zit met name in hoe je in het verleden je administratie hebt vastgelegd en of je dit kunt gebruiken om een dossier te creëren. Het dossier moet volledig en toegankelijk zijn wanneer nodig. Hier ontstaat een sterke link naar het meten van datakwaliteit in tijdigheid en volledigheid volgens de veelgebruikte ACCUT-principes. De ene verzekeraar is hierin verder dan de ander, maar het eindstation is hetzelfde: een volledige dossiervorming die op aanvraag aan een toezichthouder kan worden overhandigd.

 

 

Drie pijlers voor een succesvol CDD proces bij verzekeraars

Bij verzekeraars zien we drie onderdelen, oftewel drie pijlers, waarbinnen de CDD activiteiten worden belegd. Door het inrichten van de organisatie op basis van deze drie pijlers kun je CDD processen succesvol inrichten. Deze pijlers zijn anders dan de eerder, door Robbin en Bas toegelichte, gedeeltes bij banken. Waar bij banken per onderdeel van KYC en CDD afdelingen worden ingericht, wordt bij verzekeraars meer gefocust op de life cycle van een klantrelatie.

1. Client onboarding

Client onboarding gaat over het wel of niet toelaten van nieuwe klanten op basis van een risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt opgesteld uit verschillende onderdelen. Bij veel verzekeraars staat al een goede basis om dit uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan BRP, FRISS of FISH-checks, sanctiescreening, RDW, het Kadaster en zelfs postcodetabellen kunnen bijdragen aan een juiste beoordeling bij de onboarding. Wat hier nog bijkomt is een betere identificatie van de persoon en inzicht verkrijgen in waar het geld vandaan komt. Ook een eventuele PEP-screening is belangrijk om mogelijke fraude te detecteren.

Het is belangrijk om deze gegevens en uitkomsten op de juiste plek te administreren: in een compleet ‘dossier’. Eén overzicht waar alle informatie is terug te vinden. Zo kan er gemakkelijk een dossier overlegd worden bij controle van de toezichthouder.

 

2. Periodieke client review

Voor de periodieke client review scan je al je klanten tegen dezelfde lijsten als bij de onboarding. Deze lijsten kunnen namelijk continu wijzigen en dienen dus op een regelmatige basis gecontroleerd te worden. Daarnaast zijn events triggers voor een review van het risicoprofiel. Een sprekend voorbeeld van een trigger is een adreswijziging naar het buitenland. Dit vereist extra aandacht en wijzigt in sommige gevallen het risico.

Het aantal mutaties bij verzekeringen dat triggers veroorzaakt die het risicoprofiel wijzigen, is vaak een stuk lager dan bij banken. Er vinden namelijk niet continu transacties plaats die gemonitord dienen te worden. In het geval van financiële transacties van een verzekeraar moet gekeken worden waar het geld vandaan komt bij het incasseren van premies en het doen van betalingen aan intermediairs. Wanneer dit wijzigt, wijzigt mogelijk ook het risicoprofiel van de klant. En ook dit moet centraal geadministreerd worden in het dossier van de klant.

 

3. Client exit

Remediation, ofwel exit van klanten, is afhankelijk van wettelijke mogelijkheden en het product dat wordt afgenomen. Als klanten in het systeem geadministreerd blijven, is eigenlijk geen sprake van een exit, maar van een ‘freeze’. Denk hierbij aan pensioendeelnemers in een pensioencontract van een werkgever waarbij polissen premievrij worden gemaakt en de deelnemer geen nieuwe betrekkingen met de verzekeraar mag aangaan.

Bij andere productgroepen kan wel gekozen worden om volledig afscheid te nemen van een klant. Ook het administreren van klanten die worden afgewezen bij onboarding en de remediation hiervan moet worden vastgelegd in het dossier. Administratie is ook hier key om te kunnen voldoen aan de eisen van de toezichthouder.

 

CDD & KYC zijn ‘hot items’!

De recente ontwikkelingen op het gebied van Customer Due Diligence en ‘Know Your Customer’ laten duidelijk zien dat deze onderwerpen hoog op de agenda van financiële dienstverleners staan. Niet alleen in de bancaire wereld, maar zeker ook bij verzekeraars. Naar onze verwachting zullen CDD en KYC ook komende jaren nog een grote invloed hebben op de financiële dienstverleners. De aandacht en vraag naar innovatieve, coöperatieve en data gedreven oplossingen zal alleen maar toenemen. Vanuit ITDS zien wij het gebruiken van data als ‘asset’ als een belangrijk onderdeel van deze oplossing. Het op orde brengen van de datahuishouding in een organisatie draagt in grote mate bij aan het inrichten van succesvolle CDD processen.

 

Meer weten?

Deze drieluik van blogs: actualiteit en best practices, de blik op CDD op de bancaire wereld en de blik op CDD op verzekeraars, schreven we om onze ervaringen en inzichten op het gebied van CDD en KYC te delen. Weten hoe wij onze jarenlange kennis van verzekerings – en bankproducten inzetten om CDD en KYC te implementeren bij onze klanten? Neem dan vooral contact op met Michiel via m.vanderlans@itds.nl.

Welke kansen zie je?

We maken graag een afspraak. Bel ons op 0653778749 of stuur een e-mail naar e.hoekstra@itds.nl.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Actueel