Wereldwijd één strategie

Eén van onze internationale klanten heeft ITDS gevraagd wereldwijd haar nieuwe centrale IT strategie te implementeren. Dit betekende dat systemen op het gebied van relatiemanagement, documentbeheer, betalingsverkeer en intranet op alle kantoren – gesitueerd in alle werelddelen – vervangen en geïmplementeerd moesten worden. Ook het inrichten van infrastructuur en hosting maakte onderdeel uit van het […]

Lancering internationaal betalingsverkeer

Om de internationale ambities kracht bij te zetten heeft een Nederlandse bank ervoor gekozen het pakket voor betalingsverkeer voor de grootzakelijke markt internationaal te lanceren. Op deze manier wil zij haar klanten zo optimaal mogelijk bedienen. ITDS heeft hierin bijgedragen door te adviseren over de inrichting van het business model en de processen. Daarnaast is ITDS betrokken […]

Advisering over closed-book en run-off portefeuilles

De interesse van investeringsbanken en -fondsen voor Nederlandse verzekeringsportefeuilles neemt toe. Vanwege onze kennis van de markt en systemen heeft een investeerder ITDS gevraagd hen te adviseren en te ondersteunen bij de overname van een portefeuille. Naast het uitvoeren van audits en het beoordelen van processen is ITDS gevraagd voor ondersteuning bij het sluiten van de portefeuille.

Introductie zorgverzekering bij online verzekeraar

Een online schadeverezekeraar wilde een nieuwe zorgproduct op de markt introduceren. ITDS heeft voor deze klant het volledige testtraject uitgevoerd inclusief de aansluitingen met alle betrokken systemen. De introductie van het product was een overweldigend succes en overtrof ieders verwachtingen.  

Uitvoeren compensatieregeling woekerpolissen

Woekerpolissen; beleggingsverzekeringen waarvan de kosten vele malen hoger blijken te zijn dan werd aangenomen door de consument. Als gevolg hiervan heeft één van onze opdrachtgevers ITDS gevraagd de compensatieregeling aan gedupeerde polishouders uit te voeren. De benodigde informatie is aan de klanten opgeleverd en de kostencompensatie is ingepast in de reguliere bedrijfsprocessen.

Marketingstrategie voor eerste PPI in Nederland

ITDS is gevraagd om voor de eerste PPI in Nederland een (online) marketingstrategie te bedenken om deze nieuwkomer in de markt te positioneren en naamsbekendheid te genereren. Hiervoor is een campagneplan opgesteld en deze is met succes geïmplementeerd. Zo is er een website en een community gelanceerd en is er geadverteerd in verschillende dag- en vakbladen.

Uitbreiding productportfolio en versterken distributiekanaal

Een nichespeler binnen de verzekeringsmarkt wilde zijn positie verbreden op de verzekeringsmarkt door uitbreiding van haar productportfolio en het versterken van haar distributiekanaal. ITDS heeft met deze klant een productpropositie en distributieplan ontwikkeld. Daarna heeft ITDS de implementatie en introductie begeleidt.

Pakketselectie voor nieuwe pensioenpropositie

Eén van onze klanten wilde haar positie in de semicollectieve pensioenmarkt versterken door de introductie van een nieuwe productpropositie. Om dit nieuwe product goed te kunnen administreren is door ITDS een pakketselectie uitgevoerd. Vervolgens is ITDS betrokken geweest bij het in de markt zetten van deze pensioenpropositie.

Professioneringsslag in testtraject

Voor een stichting binnen de zorgmarkt heeft ITDS met succes een testtraject opgezet voor het testen van een nieuwe ontwikkelde applicatie voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Implementatie Solvency II bij zorgverzekeraar

De implementatie van Solvency II is een grote opgave. Vanwege onze kennis heeft een Top-4 zorgverzekeraar ITDS gevraagd om het Solvency II programma in te richten en uit te voeren. Naast programmamanagement vervuld ITDS ook een adviserende rol om de richtlijnen van Solvency II in een vroeg stadium te kunnen introduceren in de reguliere bedrijfsvoering.